Privacy Policy


B-You Massage & Beauty is een professionele praktijk waar u terecht kunt voor diverse beautybehandelingen. B-You Massage & Beauty is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
B-You Massage & Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Overzicht van de gegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

Bijzondere gegevens die worden verwerkt:
Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er een intake gesprek gehouden, waarbij naar uw medische geschiedenis en leefgewoonten wordt gevraagd. Dit is een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen.
Een overzicht van de gegevens die wij aan u vragen:

 • Beroep en werkomstandigheden
 • Sport/hobby’s/slaapritme
 • Rook-/drinkgewoonten
 • Bijzonderheden gezondheid
 • Medische geschiedenis

B-You Massage & Beauty informeert de cliënten mondeling over de dossierplicht bij de intake. Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelingsovereenkomst. Indien kinderen jonger zijn 16 jaar geeft een van beide ouders schriftelijke toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. 

Doel van de verstrekte gegevens:
B-You Massage & Beauty verwerkt uw persoons- en bijzondere gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de behandeling goed op uw situatie af te kunnen stemmen en om op een verantwoordelijke en veilige manier een massage/behandeling te kunnen geven.
 • Om een mogelijke relatie te kunnen leggen tussen uw klachten en de oorzaak ervan.
 • Om contact te kunnen leggen in verband met een te maken of ingeplande afspraak.
 • Voor het melden van acties.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De persoonsgegevens worden zonder jou schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

Bewaring gegevens:
De persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden op papier in afgesloten in een aparte ruimte bewaard.
B-You Massage & Beauty houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in archief, waarna ze worden vernietigd. Indien er mailverkeer is tussen u en Kimberley wordt uw emailadres opgeslagen. Bij telefonische afspraken wordt uw telefoonnummer in de gsm opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft altijd recht op inzage, rectificatie en/of wissen/verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met ons.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met B-You Massage & Beauty.

Beveiliging gegevens:
B-You Massage & Beauty gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.
Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie (https://www.privacycommission.be/nl)

Datalek:
Mocht B-You Massage & Beauty vaststellen dat er een datalek heeft plaatsgevonden zal zij de nodige stappen ondernemen naar de privacy commissie en wordt u uiteraard hiervan op de hoogte gesteld.